Toelichting bij 'Routekaart' advies PO-VO

Suggesties

Stappen

Links

 

Stap 0

Algemene informatie:

 • Landelijk
 • Regionaal

 

 

Regelgevingovergang PO- VO

 

 

 • Mogelijkheid voor leraren PO “meelopen” in VO (en vice versa) afspreken.   


Stap 1

Midden groep 7

 1. In kaart brengen alle leerlingen met OPP (PrO)
   
 2. Algemene informatie aan ouders en leerlingen over VO en overgang PO-VO

 

 

 Het VO in Nederland 

 Procedure centrale aanmelding  

 

 • Bij voorkeur door adviesgroep
 • Mogelijk overleg met VO

Stap 2

 (Uiterlijk) eind groep 7

 1. pre-advies formuleren en bespreken met leerling en ouders

 

Zie naslagwerk met lln. kenmerken

 

 

 • Informatie avonden PO-VO (groep 8)


 

 

 

 


Stap 3

Groep 8 (september, november)

PO

 1. Start digitale overdracht (OSO)
 2. Ouders informeren over actuele activiteiten
 3. Nagaan of er onderzoek nodig is ivm LWOO, PrO.

 

 

Digitaal Overdrachts Dossier (OSO)

Jaarrooster 

Overzicht inschrijfdata

Brochure “Naar welke school?”

 

 • Gelegenheid overleg met VO. (Kan eventueel met ouders).
 • (Vroege) aanmelding Praktijk Onderwijs(is wenselijk)
 • LVS compleet
 • Voor 1 maart advies

Stap 4

 

Medio groep 8

         PO

 1. Afronding LVS compleet
 2. Defenitief enkelvoudig schriftelijk advies aan ouders en leerlingen vóór 1 maart.

 

 

Procedure centrale aanmelding

adviesverklaring_overgang_po_vo

ouderbrief centrale aanmelding

 • Leerachterstanden/ leerdomeinen zonodig OPP bijgevoegd

Stap 5

Tussen 1 maart en 1 april

PO

 1. OSO
 2. ouders melden leerling persoonlijk aan bij VO

POVO overzicht inschrijfdata

Andere belangrijke data

Contactpersonen

Onderwijskundig rapport

 • Mogelijk nadere ondersteuning op maat i.v.m. OPP?
 • Hogere score eindtoets: heroverwegen basisschooladvies en eventueel bijstellen

Stap 6 

april, juni

VO

 • schriftelijk bericht ouders/leerling en basisschool
 • plaatsing in juiste afdeling / leerweg
 • kennismaking met VO

PO

 • voor eind mei: eindtoetsgegevens naar VO
 • uitwisselen gegevens in DUO/BRON

PO-VO

 • warme overdracht

Jaarkalender

 

Placemat/Routekaart

 

 

 

Stap 7

juni, september

 • VO: Interne overdracht
 
 • Passen de afgegeven schooladviezen bij het vervolgsucces van de leerlingen?

Stap 8

Terugkoppeling VO – PO

 

1e leerjaar

 • Elk rapport naar PO

 

2e en 3e jaar

VO stuurt rapportgegevens  naar PO totdat het vervolg van de schoolloopbaan is vastgesteld.

 

  


 

Copyright © 2024 OverlegPOVO    |    Site by WIS