Het VO in Nederland

Speciaal voor leerlingen en hun ouders wordt hier uitleg gegeven over HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN NEDERLAND.

 

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS!

Binnenkort maak je de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs. Misschien hebben jij en je ouders al een idee naar welke school je graag wilt. Of je weet bijvoorbeeld al wat je later wilt worden, maar je weet nog niet welke school voor voortgezet onderwijs daar het beste bij past. Of misschien twijfel je nog.

Dit hoofdstuk is geschreven om schoolverlaters van het basisonderwijs en hun ouders te helpen bij een goede schoolkeuze. Ook schoolverlaters van het speciaal (basis)onderwijs kunnen deze informatie gebruiken. Er staat veel informatie in over het voortgezet onderwijs in de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Er is veel te vertellen over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Dat kan natuurlijk niet allemaal in dit hoofdstuk worden opgenomen. Daarom staan er op deze site ook veel tips over vragen als: waar kun je

Dit hoofdstuk gaat over het voortgezet onderwijs in Nederland, over welke soorten scholen er zijn, hoe je kunt doorstromen van het ene niveau naar het andere en hoe de aanmelding verloopt.

Je kunt natuurlijk snel doorbladeren naar de informatie. Maar eerst moet je een antwoord hebben op de volgende vragen: wat kan ik goed, wat kan ik niet zo goed, wat vind ik echt leuk om te doen, wat vind ik niet leuk, waar wil ik voor gaan, wat wil ik later graag worden? Als je de antwoorden op deze vragen weet, kun je een betere keuze maken voor een school die goed bij jou past. Want daar gaat het om bij de schoolkeuze: een school kiezen die bij je past. Een school waar je je thuis voelt, met het niveau dat jij goed aankunt en waar jij kunt presteren.

Veel succes!

 

HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN NEDERLAND

Je kunt kiezen uit de volgende soorten van voortgezet onderwijs:

    PrO (praktijkonderwijs)
    VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
    HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
    VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Doorstroom. In onderstaand schema kun je aflezen hoe je kunt doorstromen van de ene school naar de andere school. Bij de keuze van een school voor voortgezet onder¬wijs is het goed om te weten hoe je van de ene school kunt doorstromen naar de andere. Een school voor voortgezet onderwijs is meestal geen eindstation. De meeste leerlingen gaan daarna naar een vervolgopleiding of een baan met een scholingstraject. Weet je al wat je later wilt worden? Welke doorstroommogelijkheden zijn voor jou belangrijk? Het is goed om dit in je schoolkeuze mee te nemen.

 

HET VMBO: VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

VMBO betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het VMBO bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Met het VMBO diploma kun je dus naar een beroepsopleiding. Het VMBO duurt vier jaar. De eerste twee jaren noemen we de onderbouw. Hier krijg je een breed vakkenpakket aangeboden. De onderbouw in de verschillende scholen verschilt. Vraag dus zeker na hoe het programma van de onderbouw is georganiseerd.

Leerwegen in het VMBO. In het derde en vierde jaar volgen de leerlingen verschillende leerwegen, die voorbereiden op een beroepsopleiding. De vier leerwegen zijn: 1. de theoretische leerweg; 2. de gemengde leerweg; 3. de kaderberoepsgerichte leerweg; 4. de basisberoepsgerichte leerweg. In de theoretische leerweg en de gemengde leerweg zitten meer leervak¬ken, maar in de praktijk verschillen deze twee leerwegen niet zo veel van elkaar. In de beroepsgerichte leerwegen zitten meer beroepsgerichte vakken. Over de verschillen tussen de leerwegen kun je het beste meer informatie vragen op de school voor voortgezet onderwijs. Vraag ook naar de doorstroom-mogelijkheden naar het MBO bij de verschillende leerwegen.

Sectoren in het VMBO. In het VMBO zijn er vier sectoren waar je tijdens je opleiding een keuze uit kunt maken. Elke sector heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de beroepen binnen die sector. De vier sectoren zijn de sector Techniek, de sector Zorg en Welzijn, de sector Economie en de sector Landbouw. Als je naar een school gaat voor VMBO is het belangrijk om te weten wat het aanbod is van de school, welke leerwegen er zijn en welke sectoren. In onze regio kun je op verschillende scholen een VMBO opleiding volgen. Niet elke school voor VMBO biedt hetzelfde onderwijsprogramma aan. Het is belangrijk om te vragen naar: Hoe ziet het onderwijs er uit in de eerste twee leerjaren en daarna? Hoe kun je als leerling een overstap maken binnen de VMBO school? Is er doorstroming mogelijk van de VMBO school naar het HAVO?

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Voor leerlingen die bij het onderwijs extra ondersteuning en hulp nodig hebben is er het leerwegondersteunend onderwijs(LWOO). Leerlingen krijgen dan extra hulp. Het onderwijs wordt gegeven in kleinere groepen en het wordt aangepast aan het tempo van de leerling. In principe heeft elke leerweg in het VMBO een vorm van leerwegondersteunend onder¬wijs. De bedoeling is dat de leerlingen met deze ondersteuning net als andere leerlingen in het VMBO toewerken naar een diploma VMBO. In onze POVO-regio kunnen leerlingen lwoo volgen op Sg De Overlaat, het Willem van Oranjecollege in Wijk en aalburg en op het Prinsentuin College in Andel. Om leerwegondersteunend onderwijs te kunnen volgen heeft een leerling een beschikking nodig van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

Praktijkonderwijs. Voor leerlingen die naar verwachting de leerwegen niet met een VMBO diploma zullen afsluiten, is er het praktijkonderwijs. In onze regio is dat MET Praktijkonderwijs Waalwijk. Dit is een gewone school voor voortgezet onderwijs met extra faciliteiten en speciaal onder¬wijs met veel praktijkvakken. Praktijklessen en stage staan centraal en de theorie is ondersteunend. De praktijkschool biedt veel scholing en training die helpt om later zelfstandig in de maatschappij een plek te vinden. De leerlingen verlaten de school met een landelijk erkend getuig¬schrift. De meeste leerlingen gaan na de praktijkschool naar een betaalde baan of een baan met een scholingstraject. Om praktijkonderwijs te kun¬nen volgen heeft een leerling een beschikking nodig van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

 

HAVO EN VWO

Het HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit. In het VWO kun je naar een atheneum of een gymnasium. Hoe dat precies zit, kun je het beste navragen op de school zelf.

Onderbouw. De eerste drie jaren van het HAVO en het VWO noemen we de onderbouw. Er zijn nogal wat verschillen tussen de scholen als het gaat om het onder¬wijsprogramma in de onderbouw. Het is belangrijk om je hierover goed te informeren. Het kan veel uitmaken welke school je kiest. De ene school zal beter passen bij jouw capaciteiten en toekomstwensen dan de andere school. Het is natuurlijk altijd het beste als je meteen op de goede school terecht komt. De brugperiode is niet op alle scholen hetzelfde. Vraag dat goed na zodat je de brugperiode kunt kiezen, die het beste bij je past. Met een bewijs dat je de eerste drie jaren van het HAVO of VWO goed hebt doorlopen, kun je doorstromen naar een vakopleiding of een mid¬denkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In dat geval werk je dus niet meer verder aan je diploma voor het HAVO of VWO, maar stroom je door naar een andere school. Bijvoorbeeld omdat je al eerder aan een beroepsopleiding wilt beginnen, of omdat een ander onderwijsniveau beter bij je past.

Profielen in de bovenbouw. Vanaf het vierde leerjaar, in de bovenbouw van het HAVO en het VWO kun je kiezen uit vier profielen:

    natuur en techniek;
    natuur en gezondheid;
    economie en maatschappij;
    cultuur en maatschappij.

Welk profiel je ook kiest, elke leerling in de bovenbouw volgt een aantal gemeenschappelijke vakken die voor alle leerlingen belangrijk zijn. Verder zijn er natuurlijk de vakken die horen bij het profiel dat je hebt gekozen. Daarnaast is er een vrije ruimte die je gebruikt om vakken te volgen uit een ander profiel. In de bovenbouw van het HAVO en het VWO kun je dus meer je eigen belangstelling gaan volgen door te kiezen voor een van de vier profielen en de vrije ruimte te benutten. Scholen moeten zich houden aan een aantal eisen, maar mogen ook zelf accenten leggen bij de inrichting van de tweede fase. Vraag dus goed na hoe deze accenten op de verschillende scholen eruit zien.

 het_voortgezet_onderwijs_in_nederland.doc

Copyright © 2024 OverlegPOVO    |    Site by WIS