Naslagwerk

In onderstaande documenten vind je nuttige informatie.
 

 Brief wijziging leerweg ondersteunend onderwijs.pdf

 Notitie POVO 2018-2011 def versie 2 november 2017.pdf

 Notitie overgang po-vo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.pdf

 Stuk voor site werkgroep povo.pdf

 

Schoolondersteuningsplan:

 Schoolondersteuningsplan MET Praktijkonderwijs.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel d'Oultremontcollege.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel Dr. Mollercollege.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel ISK Wereldschool.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel Prinsentuin.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel Van Haestrechtcollege.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel Walewcy-mavo.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel WvO Waalwijk.pdf

 Schoolondersteuningsprofiel WvO Wijk en Aalburg.pdf

 Sschoolondersteuningsprofiel SG De Overlaat.pdf

 

 

 

Onderwijskundig rapport:

 Onderwijskundig rapport regio De Langstraat voor ParnasSys.docx

 

Presentatie povo-startbijeenkomst 14 september 2017

 infoshop 1 Welke leerling op welk niveau.pdf

 infoshop 2 Het ultieme dossier.pdf

 infoshop 3 De povo routekaart in de praktijk.pdf

 

Uitstroomgegevens:

Het uitstroomformulier is het document waarin de basisscholen aangeven hoeveel schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Dit formulier wordt ieder najaar ingevuld en naar het secretariaat van POVO gestuurd. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben deze gegevens nodig om prognoses te kunnen maken.

 

 Povo Uitstroom 2015.pdf
 Povo Uitstroom 2016.pdf
 Povo Uitstroom 2017.pdf
 Povo Uitstroom 2018.pdf

 

De presentatie over advisering Praktijkonderwijs, VMBO en Leerwegondersteuning:

 povo_praktijkonderwijs_en_vmbo_presentatie.pdf

NIO drempel en LWOO voor POVO 20-10-2016.ppt

Opbrengsten voor advisering analyse Cito 20-10-2016.pptx

Ouders en school partner 20-10-2016.pptx

http://prezi.com/2ky1hombvwdz/iep-eindtoets/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

checklist verschil havo-vwo SL0.pdf

Checklist-kiezen-van-een-middelbare-school.pdf

Masterclass advisering checklist.pdf

Masterclass advisering HAVO-VWO.pdf

Presentatie Masterclass advisering vo swv de Meierij.pdf

Primair onderwijs standaarden overgang.pdf

Referentiekader_vmbo-groene751a3b063.pdf

profielschetsen vmbo leerling.pdf

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 OverlegPOVO    |    Site by WIS