Brieven & Documenten

De bijgevoegde documenten kunnen door het basisonderwijs gebruikt worden bij de overgang van de leerlingen.

PROCEDURE CENTRALE AANMELDING 

Tijdens het laatste jaar op de basisschool vinden de gesprekken plaats tussen de groepsleerkrachten/directies en de leerlingen van groep 8 en hun ouders over het advies voor het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt het onderwijskundig rapport (OKR) opgemaakt. Scholen voeren het OKR vóór 1 maart volledig in het eigen administratieprogramma in.

De aanmelding bij het voortgezet onderwijs gebeurt door de ouders zelf. Op 25 en 26 maart 2024 melden de leerlingen zich aan op de scholen voor voortgezet onderwijs. Het POVO gaat er vanuit dat ouders hun kind op één v.o.- school aanmelden. Mocht dit niet het geval zijn, dan vult het basisonderwijs het juiste aantal uitgegeven formulieren aan op het adviesformulier. Bijvoorbeeld 'exemplaar 1 van 2'.
De basisschool kan een enkelvoudig en een dubbelvoudig advies geven. Het enkelvoudig advies moet worden opgevolgd door de v.o.- scholen. Bij het dubbelvoudig advies kan de v.o.-school een eigen keuze maken.  

In het onderstaande overzicht wordt duidelijk hoe de inschrijfdata zijn ingedeeld.

Overzicht aanmelddata 2024

 Bij de inschrijving worden 3 verschillende documenten ingeleverd, zoals uitgelegd in de onderstaande brief.

Ouderbrief centrale aanmelding 2024

Het eerste in te leveren document is het formulier "adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs". Dat dient ingevuld en ondertekend te worden door het basisonderwijs en wordt meegegeven bij het adviesgesprek dat met de ouders wordt gevoerd. 

Adviesverklaring_overgang_povo  2024

Adviesverklaring_overgang_povo 2024

De basisschool vult het onderwijskundig rapport (OKR 2019-2020) in en zet dat klaar in OSO.
Dit formulier s.v.p. als enige formulier nog gebruiken. 

OKR 2023-2024

OKR 2023-2024(pdf)

Bij de aanmelding wordt ook een aanmeldingsformulier overlegd. Verder overleggen de ouders een kopie van een reisdocument met het Burger Service Nummer.
De baisscholen plaats uiterlijk 27 maart het overdrachtsdossier van de aangemelde leerlingen in OSO. De nieuwe school vraagt vervolgens digitaal via het eigen administratiesysteem het overstapdossier op bij de huidige school.
Via een beveiligde verbinding leest de nieuwe school het overstapdossier in het eigen systeem in.

 

Als de uitslag van de Eindtoets P.O. bekend is, stelt de basisschool voor alle leerlingen de gegevens van de eindtoets beschikbaar in OSO.
Indien de uitslag daar aanleiding toe geeft, kan de basisschool het advies ophogen. Verlagen kan niet. Alleen voor de leerlingen die een opgehoogd advies krijgen vult de basisschool het onderstaande formulier in. Dit formulier is bestemd voor de ouders. De ouders nemen contact op met v.o-school indien zij hun kind in een andere afdeling willen plaatsen. Het verdient sterke aanbeveling dat ook de basisschool in geval van ophoging met de school v.o. contact opneemt.

POVO formulier uitslag Eindtoets PO 2024.docx

POVO formulier uitslag Eindtoets PO 2024.pdf

De overdracht van informatie van P.O. naar V.O. geschiedt uitsluitend nog digitaal via OSO, de Overstap Service Onderwijs.
Voor vragen of opmerkingen over het overdrachtsdossier kunt u zich wenden tot de directeur van het Samenwerkingsverband VO, mevr. van der Meer, directie@swvdelangstraat.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 OverlegPOVO    |    Site by WIS